1

Δημόσια Διαβούλευση για τον «Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών»

Ο Δήμος Μυτιλήνης θέτει σε  Δημόσια Διαβούλευση τον «Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών». Με την παρούσα Ανακοίνωση δημοσιεύει  το προτεινόμενο σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης προκειμένου να κατατεθούν απόψεις και σχόλια από ενδιαφερόμενους συλλόγους, φορείς, υπηρεσίες και δημότες.

Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι από 30 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι 12 Οκτωβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις και τα σχόλια τους επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι απόψεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω:

Ταχυδρομείου : Ελ.Βενιζέλου 13-17,2ος όροφος, Τ.Κ 81132, υπόψη κ. Καϊτατζη Μιχαήλ

 
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
: tmima_adeiodotiseon@outlook.com.gr

 Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από το Δήμο Μυτιλήνης απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: tmima_adeiodotiseon@outlook.com.gr

Ο Δήμος μέσω της Διαβούλευσης στοχεύει στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της πρότασης κανονιστικής απόφασης με την κατάθεση ουσιαστικών προτάσεων και απόψεων φορέων και πολιτών, που θα υποβληθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες ( κ. Καϊτατζης Μιχαήλ τηλ. 22513-50605)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΏΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ Λ. ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ Λ. ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ Λ. ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑΣ

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία .