1

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: κυλικείο του  Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, στο ισόγειο φουαγιέ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 Προκηρύσσει  πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου: κυλικείο του  Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, στο ισόγειο φουαγιέ

Αναλυτικά

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Η Περίληψη Διακήρυξης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ _ΔΗΛΩΣΗ_ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΕΓΓΥΗΤΗ