1

Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και τις ανάγκες: α) του φωτισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων και β) λοιπών χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης

O Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και τις ανάγκες: α) του φωτισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων και  β) λοιπών χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης» .

Αναλυτικά :