1

Ταφή απόρων δημοτών δήμου και προσφύγων

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των εργασιών με τίτλο «Ταφή απόρων δημοτών δήμου και προσφύγων», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.954,75 ευρώ άνευ του ΦΠΑ, βάσει της 22/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Μυτιλήνης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία μέχρι τις 14:00 της Παρασκευής 7-5-2021.

Αρμόδια υπάλληλος στα τηλέφωνα 22513-50594.

Αναλυτικά:

Ο Αντιδήμαρχος

Πολιτικής Προστασίας & Αγροτικής Οδοποιίας

 Φραντζέσκος Μιχαήλ