1

Αποφάσεις Δημάρχου Μυτιλήνης – Ορισμός νέων Αντιδημάρχων – Τοποθέτηση Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων