1

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής, Δήμου Λέσβου

Δείτε εδώ την Β1 Φάση της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Λουτρόπολης Θερμής συνοδευόμενη από τους σχετικούς χάρτες.
Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια του διαστήματος υποβολής των απόψεων των ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών είναι δύο (2) μήνες , με καταληκτική ημερομηνία την 21η Απριλίου 2014.