Νέα – Ενημερώσεις

,

Αρ. πρόσκλησης 12/2021 Δήμου Μυτιλήνης (26.05.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 11/2021 Δήμου Μυτιλήνης (26.05.2021)

Προσκαλείσθε στην ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 10/2021 Δήμου Μυτιλήνης (12.05.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. Πρόσκλησης 09/2021 Δήμου Μυτιλήνης (23.04.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. Πρόσκλησης 08/2021 Δήμου Μυτιλήνης (07.04.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. Πρόσκλησης 07/2021 Δήμου Μυτιλήνης (24.03.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. Πρόσκλησης 06/2021 Δήμου Μυτιλήνης (18.03.2021)

Προσκαλείσθε εκτάκτως στην ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Aρ. πρόσκλησης 05/2021 Δήμου Μυτιλήνης (17.03.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…