Νέα – Ενημερώσεις

,

Αρ. πρόσκλησης 25/2021 Δήμου Μυτιλήνης (21.12.2021)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ - μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)…
,

Αρ. πρόσκλησης 24/2021 Δήμου Μυτιλήνης (17.12.2021)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ - μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)…
,

Αρ. πρόσκλησης 23/2021 Δήμου Μυτιλήνης (26.11.2021)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ - μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)…
,

Αρ. πρόσκλησης 22/2021 Δήμου Μυτιλήνης (03.11.2021)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 21/2021 Δήμου Μυτιλήνης (07.10.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 20/2021 Δήμου Μυτιλήνης (01.10.2021)

Παρακαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)…
,

Αρ. πρόσκλησης 19/2021 Δήμου Μυτιλήνης (08.09.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 18/2021 Δήμου Μυτιλήνης (23.08.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…