Νέα – Ενημερώσεις

,

Αρ. πρόσκλησης 18/2021 Δήμου Μυτιλήνης (23.08.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 17/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (05.08.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 16/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (07.07.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 15/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (23.06.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 14/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (09.06.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 13/2021 Δήμου Μυτιλήνης (04.06.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 12/2021 Δήμου Μυτιλήνης (26.05.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 11/2021 Δήμου Μυτιλήνης (26.05.2021)

Προσκαλείσθε στην ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…