Νέα – Ενημερώσεις

,

Αρ. πρόσκλησης 07/2023 Δήμου Μυτιλήνης (04.05.2023)

Προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην έκτακτη, ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 06/2023 Δήμου Μυτιλήνης (26.04.2023)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 05/2023 Δήμου Μυτιλήνης (05.04.2023)

Προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην έκτακτη, δια περιφοράς συνεδρίαση…
,

Αρ. πρόσκλησης 04/2023 Δήμου Μυτιλήνης (29.03.2023)

Προσκαλείσθε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 03/2023 Δήμου Μυτιλήνης (06.03.2023)

Προσκαλείσθε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 02/2023 Δήμου Μυτιλήνης (13.02.2023)

Προσκαλείσθε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…
,

Αρ. πρόσκλησης 01/2023 Δήμου Μυτιλήνης (30.01.2023)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,…