Νέα – Ενημερώσεις

,

Aρ. πρόσκλησης 03/2022 Δήμου Μυτιλήνης (08.02.2022)

Προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση…
,

Αρ. πρόσκλησης 02/2022 Δήμου Μυτιλήνης (26.01.2022)

Προσκαλείσθε στην Τακτική, μεικτή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 01/2022 Δήμου Μυτιλήνης (09.01.2022)

Προσκαλείσθε στην ειδική, δια ζώσης* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,…
,

Αρ. πρόσκλησης 26/2021 Δήμου Μυτιλήνης (21.12.2021)

Προσκαλείσθε στην ΕΙΔΙΚΗ - μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)…
,

Αρ. πρόσκλησης 25/2021 Δήμου Μυτιλήνης (21.12.2021)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ - μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)…
,

Αρ. πρόσκλησης 24/2021 Δήμου Μυτιλήνης (17.12.2021)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ - μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)…
,

Αρ. πρόσκλησης 23/2021 Δήμου Μυτιλήνης (26.11.2021)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ - μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)…
,

Αρ. πρόσκλησης 22/2021 Δήμου Μυτιλήνης (03.11.2021)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού…