Νέα – Ενημερώσεις

,

Αρ. πρόσκλησης 09/2022 Δήμου Μυτιλήνης (18.05.2022)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη διά περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 08/2022 Δήμου Μυτιλήνης (09.05.2022)

Προσκαλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα…
,

Aρ. πρόσκλησης 06/2022 Δήμου Μυτιλήνης (06.04.2022)

Προσκαλείσθε στην Τακτική, μεικτή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,…
,

Aρ. πρόσκλησης 05/2022 Δήμου Μυτιλήνης (04.03.2022)

Προσκαλείσθε στην τακτική, μεικτή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Aρ. πρόσκλησης 04/2022 Δήμου Μυτιλήνης (21.02.2022)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ, μεικτή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…