Νέα – Ενημερώσεις

,

Αρ. πρόσκλησης 15/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (23.06.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 14/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (09.06.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 13/2021 Δήμου Μυτιλήνης (04.06.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 12/2021 Δήμου Μυτιλήνης (26.05.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 11/2021 Δήμου Μυτιλήνης (26.05.2021)

Προσκαλείσθε στην ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 10/2021 Δήμου Μυτιλήνης (12.05.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. Πρόσκλησης 09/2021 Δήμου Μυτιλήνης (23.04.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. Πρόσκλησης 08/2021 Δήμου Μυτιλήνης (07.04.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…