Νέα – Ενημερώσεις

,

Αρ. πρόσκλησης 21/2021 Δήμου Μυτιλήνης (07.10.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 20/2021 Δήμου Μυτιλήνης (01.10.2021)

Παρακαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)…
,

Αρ. πρόσκλησης 19/2021 Δήμου Μυτιλήνης (08.09.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 18/2021 Δήμου Μυτιλήνης (23.08.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 17/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (05.08.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 16/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (07.07.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
,

Αρ. πρόσκλησης 15/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (23.06.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού…
,

Αρ. πρόσκλησης 14/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (09.06.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…