1

Εμποροπανηγύρεις Αγιάσου – Αιτήσεις δραστηριοποίησης

Στα πλαίσια προετοιμασίας των δύο εμποροπανηγύρεων Αγιάσου οι οποίες θα διεξαχθούν η μεν πρώτη από 11 έως 15 Αυγούστου και η δεύτερη από 19 έως 23 Αυγούστου 2024, ο Δήμος Μυτιλήνης καλεί τους ενδιαφερόμενους πωλητές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις εμποροπανήγυρεις να το δηλώσουν καταθέτοντας σχετική αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν από 4 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου 2024 υποχρεωτικά και αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ.Α.Α. (https://openmarket.mindev.gov.gr) στην αρμόδια αρχή (Δήμος Μυτιλήνης) Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το είδος της θέσης της εμποροπανήγυρης που επιθυμούν να λάβουν ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, με τα συνημμένα αυτής δικαιολογητικά, πραγματοποιώντας είσοδο με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Η υπογεγραμμένη αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αναρτώνται στα πεδία της εφαρμογής σε μορφή pdf.

Αναλυτικά: