1

Παρουσίαση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μυτιλήνης από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Χριστόφα στη Χίο

Την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για την πόλη της Μυτιλήνης παρουσίασε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας κατά τη διάρκεια τεχνικής συνάντησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2021 – 2027», που πραγματοποιήθηκε στην Χίο την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, παρουσία του επικεφαλής του τμήματος Ελλάδας-Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Carsten Rasmussen και του στελέχους της Διεύθυνσης, κ. Έλενα Μπανάβα, καθώς και στελεχών εμπλεκόμενων Υπουργείων. 

Ειδικότερα, ο κ. Χριστόφας παρουσίασε συνοπτικά το όραμα της στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο, το οποίο είναι να καταστεί η Μυτιλήνη, μια δυναμική και βιώσιμη σύγχρονη πόλη, που θα αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό πόλο για το Βόρειο Αιγαίο, όπως επίσης και έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Η υλοποίηση του οράματος αυτού επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύνολο 26 προτεινόμενων έργων, συνολικού προϋπολογισμού  53.104.682 €, για την αστική περιοχή της Μυτιλήνης.

Τα 26 έργα κατανέμονται σε έξι επί μέρους στόχους πολιτικής, οι οποίοι είναι:

«Στόχος 1: Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος, υποδομών και ποιότητας ζωής» με παρεμβάσεις βελτίωσης και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, πράσινες διαδρομές, διαχείριση αστικών αποβλήτων – ανακύκλωση κ.λπ. συνολικού προϋπολογισμού 9.983.369 €

«Στόχος 2: Ενίσχυση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας του ιστορικού κέντρου και του παραλιακού μετώπου», που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανάπλαση παραλιακού μετώπου, παιδικές χαρές, κυκλοφοριακές διευθετήσεις, βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμΕΑ στο κέντρο της πόλης και της οδικής ασφάλειας, με συνολικό προϋπολογισμό 9.937.798 €

«Στόχος 3: Βελτίωση της αστικής κινητικότητας, τις προσβασιμότητας και των συνδέσεων» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υποδομές ποδηλασίας, υβριδικά οχήματα και τηλεματική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με συνολικό προϋπολογισμό 14.100.000 €.

«Στόχος 4: Ανάδειξη και αξιοποίηση τουριστικών και πολιτιστικών πόρων» με παρεμβάσεις διατήρησης αποκατάστασης τμημάτων του Κάστρου Μυτιλήνης, εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων αρχαιολογικού μουσείου και δράσεις ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000 €.

«Στόχος 5: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης» για την υποστήριξη πρωτοβουλιών αξιοποίησης της τοπικής αγροτικής παραγωγής (δεύτερη μεταποίηση), ανάπτυξης αλυσίδων αξίας τουρισμού – πολιτισμού, απασχόλησης ανέργων υψηλών προσόντων και αυτοαπασχόλησης κ.λπ. με συνολικό προϋπολογισμό 7.823.515 €.

«Στόχος 6: Προετοιμασία υλοποίησης και διαχείρισης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» που αφορά την Τεχνική υποστήριξη αστικής αρχής, κινητοποίηση φορέων υλοποίησης παρεμβάσεων, υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών υποστήριξης / ενημέρωσης επιχειρήσεων μελών Επιμελητηρίου, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, πολιτιστικής προβολής κ.λπ. με συνολικό προϋπολογισμό 2.260.000 €.

ΕΤΑΔ, νότια παράκαμψη και τεχνική βοήθεια στο τραπέζι

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά την πραγματοποίηση της τεχνικής συνάντησης ο κ. Χριστόφας έθεσε ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις προοπτικές επιτυχούς υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο ζήτημα της άμεσης αξιοποίησης της τεχνικής βοήθειας, με στόχο την ωρίμανση μελετών για τα έργα που περιλαμβάνονται στην στρατηγική.

Επιπλέον, ειδική αναφορά έγινε στην ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κατασκευή της νότιας παράκαμψης της πόλης της Μυτιλήνης, η οποία θα επιτρέψει την μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου εντός αστικού ιστού, γεγονός που την καθιστά σημαντική για την επιτυχή εφαρμογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Τέλος, συζητήθηκε και το ζήτημα της εκκρεμότητας ως προς τη διάθεση του χώρου του εμπορικού λιμανιού από την ΕΤΑΔ στον Δήμο Μυτιλήνης, η οποία δυσχεραίνει την συμπερίληψή του σε οποιοδήποτε πλάνο ανάπλασης.