1

Συνεργασία Δήμου Μυτιλήνης και Τμήματος Τροχαίας

Με στόχο την άμεση και την καλύτερη υποστήριξη των υπηρεσιών του Τμήματος Τροχαίας, Αστυνομικής Διεύθυνσης Μυτιλήνης σε περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων ή άλλα μικρής έκτασης συμβάντα με ολισθηρότητα του οδοστρώματος, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προέβει σε δράσεις διαλειτουργικότητας και συνεργασίας με την παραχώρηση χώρου αποθήκευσης και διάθεσης απορροφητικών υλικών (πριονίδι) προκειμένου, αφενός να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος στην επικοινωνία για την διευθέτηση των περιστατικών και αφετέρου, για την προστασία των διερχομένων από τα σημεία των συμβάντων.

Με αυτό τον τρόπο, θα διευκολυνθεί το έργο των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και θα υπάρχει άμεση τοπική επέμβαση για μικρής έκτασης περιστατικά ολισθηρότητας οδοστρώματος και περιορισμός των επικίνδυνων υλικών (λάδια).