1

Ανακοίνωση του συνδέσμου «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου» για την προκήρυξη ΣΟΧ1/2023

Ο Σύνδεσμος «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου», ενημερώνει ότι δεν θα υπάρξουν αποτελέσματα για τον Κλάδο ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την προκήρυξη ΣΟΧ1/2023, λόγω του ότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την θέση του Φαρμακοποιού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει το Κοινωνικό Φαρμακείο.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.