1

Ευρεία σύσκεψη για ειδικό σχέδιο προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών

Σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, Στρατή Κύτελη, η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την σύνταξη του Ειδικού Σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης πολιτών, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, στα διοικητικά όρια του Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ’ αριθμ. Α1161/18-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΜΙ46ΝΠΙΘ-738) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στα πλαίσια εφαρμογής του αρθ. 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020».

Στην Ομάδα Εργασίας συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Φραντζέσκος, ο Αν. Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Γεώργιος Αλεξίου, ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, Αρχιπύραρχος Παναγιώτης Κυπριωτέλλης, ο Αντιπύραρχος Αθανάσιος Μίχας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, ο Αστυνόμος Β’ Αντώνιος Γκαγκαδέλλης από την Αστυνομική Δ/νση Λέσβου, ο Γεώργιος Μπούρας, Πλωτάρχης του Λιμενικού Σώματος, ο Γεώργιος Καυλακώνης από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Μυτιλήνης και η Γεωργία Μίτσικα, συνεργάτιδα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης.

Στο πλαίσιο σύνταξης του Παραρτήματος του Ειδικού Σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, ο Δήμος Μυτιλήνης, μεριμνώντας για την έγκαιρη ενημέρωση και την ασφαλή προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, προέβη μέσα από την Ομάδα Εργασίας σε σημαντικές προτάσεις και διαλογική συζήτηση, με στόχο την κατάδειξη των ιδιαίτερα ευάλωτων περιοχών του Δήμου Μυτιλήνης στις οποίες δύναται να εφαρμοστεί η μερική ή η ολική προληπτική εκκένωση των πολιτών και τα σημεία στα οποία θα κατευθυνθούν οι δημότες, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, σε περίπτωση που υπάρξει κίνδυνος και χρειαστεί η προληπτική και άμεση απομάκρυνσή τους.