1

Αρ. πρόσκλησης 18/2023 Δήμου Μυτιλήνης (19.09.2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός προσκλήσεως: 18η/2023

 

 

 

 

 

 

Μυτιλήνη, 13/09/2023

Αριθ. Πρωτ: -32008-

 

 

 

ΠΡΟΣ:

α)  Δήμαρχο Μυτιλήνης

β)  Μέλη  Δημοτικού Συμβουλίου

γ)  Προέδρους Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέτουλα, Λ. Θερμής, Μυτιλήνης, Πλωμαρίου                                                                         

δ)  Γενικό Γραμματέα Δήμου Μυτιλήνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (Κουντουριώτη 3, Μυτιλήνη), την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 & ώρα 7:00 μ.μ.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Εισηγητής: Πρόεδρος  Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κ.  Φλώρος Γεώργιος

1.       Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τη λειτουργία της ΔΕΥΑΛ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ