1

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων (αριθμ. πρωτ. ΔΔΥ/27303/8-8-2023) 

Αναρτήθηκαν σήμερα 28/8/2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00, στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δήμου Μυτιλήνης, στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 13-17, μετά από εντολή του Δημάρχου, οι πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων (αριθμ. πρωτ. ΔΔΥ/27303/8-8-2023) ανακοίνωση του Δήμου  Μυτιλήνης).