1

Αρ. πρόσκλησης 09/2023 Δήμου Μυτιλήνης (29.05.2023)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σήμερα, 29 ΜΑΪΟΥ 2023, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης 01:00μ.μ. και λήξη 10:00μ.μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.