1

Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 Μεσαγρού, από τον Αθλητικό & Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη δαπάνη που αφορά στην προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 Μεσαγρού, προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος  Φ.Π.Α..

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά για την ανωτέρω παροχής υπηρεσίας μέχρι τις 10:00π.μ. την Παρασκευή  26/05/2023, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην  στην ηλεκτρονική διεύθυνση athpol.myt@gmail.com, ή αυτοπροσώπως στα γραφεία  του ΑΠΟΔΜ, με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας  σας.

Αναλυτικά: