1

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού – λιπάσματα για τις ανάγκες των γηπέδων ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα, Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης – Γήπεδο ποδοσφαίρου Πλωμαρίου

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη δαπάνη που αφορά στην προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού – λιπάσματα για τις ανάγκες των  γηπέδων ποδοσφαίρου  με  φυσικό χλοοτάπητα,  Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης – Γήπεδο ποδοσφαίρου Πλωμαρίου, προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 4.000,00€.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά για την ανωτέρω παροχής υπηρεσίας μέχρι τις 10:00π.μ. την Παρασκευή  26/05/2023, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην  στην ηλεκτρονική διεύθυνση athpol.myt@gmail.com, ή αυτοπροσώπως στα γραφεία  του ΑΠΟΔΜ, με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας  σας.

Αναλυτικά: