1

Υπογράφηκε η προκήρυξη για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Πάμφιλα – Παναγιούδα

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη της διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ».

Η ημερομηνία δημοπράτησης, ορίζεται η 26-04-2023, ημέρα Τετάρτη και η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στις 195.500 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με το ποσό των 145.000€ και από ίδιους πόρους του Δήμου με το ποσό των 50.500 €. Τέλος η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο αφορά στη βελτίωση δια της ασφαλτόστρωσης του υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου που ξεκινά από τον οικισμό Παναγιούδας και συγκεκριμένα από τη θέση «Καλαμιάρης» και συνεχίζεται προς τον οικισμό Παμφίλων, καταλήγοντας νότια (στη θέση «Αγ. Γεώργιος») αλλά και ανατολικά (στη θέση Γήπεδο Παμφίλων). Το συνολικό μήκος αυτού του δρόμου είναι 810 μ., ενώ το πλάτος του είναι 5μ.

Στον παραπάνω δρόμο θα επιτευχθεί η διόρθωση των υψομετρικών τους χαρακτηριστικών, η κατασκευή νέων και η αποκατάσταση των υφιστάμενων τεχνικών έργων (κρασπεδόρειθρα, οχετοί απορροής όμβριων υδάτων), και τέλος η ασφαλτόστρωση στο υφιστάμενο πλάτος.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Στρατής Τζιμής, επεσήμανε: «Αξιοποιώντας τις χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης αναβαθμίζουμε με έργα υποδομής περιοχές που στο πρόσφατο παρελθόν αντιμετώπισαν διάφορα προβλήματα εξαιτίας του προσφυγικού. Έχουμε, ήδη, υλοποιήσει και θα υλοποιήσουμε ακόμη περισσότερα έργα στις όμορες Κοινότητες με το πρώην ΚΥΤ Μόριας».