1

Προμήθεια 20 τόνων καουτσούκ για τις ανάγκες των γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια 20 τόνων καουτσούκ για τις ανάγκες των γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, μέχρι τις 10:00 π.μ., την Πέμπτη 09/03/2023, με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Αναλυτικά: