1

Υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων του Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων του Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Μυτιλήνης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, μέχρι τις 10:00 π.μ., την Πέμπτη 23/02/2023, με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Αναλυτικά: