1

Αρ. πρόσκλησης 02/2023 Δήμου Μυτιλήνης (13.02.2023)

Προσκαλείσθε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 & ώρα 6:30 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης.