1

Απάντηση της Δημοτικής Αρχής στον Γιώργο Κατζανό

O κ. Κατζανός γνωρίζει πολύ καλά ότι, το κτήριο όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου δεν ανήκει ιδιοκτησιακά στο Δήμο. Επομένως, για να γίνουν επισκευαστικές εργασίες στις όψεις του κτηρίου απαιτείται σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτητών, μετά από Γενική Συνέλευση. Μετά από προσπάθειες πολλών ετών, η παρούσα Δημοτική Αρχή κατάφερε να πετύχει τη συνεργασία των ιδιοκτητών, με στόχο τη γενική επισκευή του κτηρίου, η οποία θα λάβει χώρα εντός των επόμενων εβδομάδων.

Ως προς το Διοικητήριο του Πλωμαρίου, η Δημοτική μας Αρχή ξέροντας το χρονίζον πρόβλημα του κτηρίου, βολιδοσκόπησε τοπικά και πανελλήνια εξειδικευμένα γραφεία στατικών μελετών, για να προβούν στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. Αλλά δεν κατέστη δυνατή η απευθείας ανάθεση αυτών, λόγω νομικών κωλυμάτων. Έτσι, λοιπόν, η Τεχνική μας Υπηρεσία αφού συνέταξε φάκελο «προεκτιμώμενων αμοιβών» αυτών των μελετών, κάτι που κανείς δεν ασχολήθηκε, επί δεκαετίες, θα δημοπρατήσει τις απαραίτητες μελέτες τους επόμενους μήνες. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η στατική ενίσχυση- αποκατάσταση του μεγάλου αυτού κτηρίου απαιτεί πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τους ίδιους πόρους του Δήμου μας.

Άλλωστε, κ. Κατζανέ, όλοι κρινόμαστε.