1

Αρ. πρόσκλησης 19/2022 Δήμου Μυτιλήνης (05.12.2022)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 & ώρα 6:30 μ.μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.