1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Μυτιλήνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Μυτιλήνης, προς τους δραστηριοποιούμενους πωλητές στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Δήμου Μυτιλήνης, που λειτουργούν στις περιοχές Επάνω Σκάλας, Καλλιθέας και Χρυσομαλλούσας, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί και δραστηριοποιούνται σε αυτές χωρίς διοικητική πράξη, να καταθέσουν αίτηση για τη χορήγηση θέσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις  της περ.γ  της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021.

Οι πωλητές για να συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης θέσης, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Διευθ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 (1ος Όροφος), από Παρασκευή  02-12-2022 έωςΤετάρτη 14-12-2022.

Για τη συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία, θα απαιτηθεί η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
  2. Άδεια του πωλητή με την τελευταία θεώρηση (φωτοτυπία).
  3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητος
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (για μοριοδότηση)
  5. Φορολογική ενημερότητα.
  6. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο.

Αναλυτικά: