1

Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 646/2022 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

Αναλυτικά

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη