1

Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση των 1ου, 7ου και 13ου Νηπιαγωγείων Μυτιλήνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση των 1ου, 7ου και 13ου Νηπιαγωγείων Μυτιλήνης, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 647/2022 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

Αναλυτικά

Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη