1

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ασφαλτόστρωσης – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Ο Δήμος Μυτιλήνης, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της βατότητας τμημάτων του οδικού δικτύου της πόλης της Μυτιλήνης, μετά την ασφαλτόστρωση των οδών Θεοκρίτου, Ευριπίδου, Αισχύλου, Κυπαρισσίων, Δορυλαίου, Προύσσης, Σμύρνης και Ηλία Ηλιού, θα προβεί στην ανακατασκευή-ασφαλτόστρωση, και των οδών Ναυμαχίας Έλλης, Γρηγορίου Ρουσέλλη και Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη.

Σε κάθε δρόμο η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, τις ώρες από 08:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ., θα διεξάγεται (σύμφωνα με την απόφαση, αριθ.313/26-10-2022, του Δημοτικού Συμβουλίου), ως εξής:

1) Στην οδό Ναυμαχίας Έλλης στις ημερομηνίες, από τις 31-10-2022 έως τις 5-11-2022, τα οχήματα θα κινούνται από τη μια λωρίδα της Ν. Έλλης, γιατί στην άλλη λωρίδα θα εκτελούνται εργασίες, ώστε να ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση και από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

2) Στην οδό Γρηγορίου Ρουσέλλη στις ημερομηνίες, από τις 7-11-22 έως τις 10-11-2022, κατά τις ανωτέρω ώρες εκτέλεσης των εργασιών δε θα διέρχονται οχήματα. Τα οχήματα, όμως, θα διοχετεύονται από τις οδούς Θεοφίλου Χατζημιχαήλ και Ευστράτιου Βοστάνη, αντίστοιχα, καθώς και από τις παρακείμενες οδούς.

3) Στην οδό Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη, μόνο την Παρασκευή 11-11-2022, τις ώρες από 08:00 π.μ. έως 21:00 μ.μ. ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός. Τα οχήματα θα κινούνται από παρακείμενες οδούς.

Για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και των τροχοφόρων, τα οχήματα και οι πεζοί θα ενημερώνονται με πληροφοριακές πινακίδες για την εκτέλεση έργων με ευθύνη της ανάδοχης κατασκευαστικής εταιρείας.

Επειδή πρόκειται για εργασίες κοινής ωφέλειας, μετά από πολλά χρόνια αιτήματα δημοτών και φορέων, παρακαλούμε όλους τους συνδημότες μας να βοηθήσουν, με τη στάση τους, τους υπεύθυνους του έργου, οι οποίοι θα ρυθμίζουν, κατά τη διάρκεια των εργασιών, τη διέλευση των οχημάτων. Ζητούμε για ακόμη μια φορά, την κατανόηση, την ΠΡΟΣΟΧΗ και την υπομονή των συνδημοτών μας.