1

Αρ. πρόσκλησης 17/2022 Δήμου Μυτιλήνης (26.10.2022)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022, ώρα 6:30 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης