1

Δημοπράτηση για την κατασκευή Πάρκου Αναψυχής στη Σκάλα Μιστεγνών

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε τη διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του θεματικού έργου, εκτιμώμενης αξίας 750.000€. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Το έργο χρηματοδοτείται με 600.000 € από Πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και από ίδιους πόρους (πρόγραμμα Φιλόδημος) με 150.000€. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Στον κοινόχρηστο χώρο της Σκάλας Μιστεγνών, όπου υπάρχει, σήμερα, ένα παλιό καταστραμμένο γήπεδο μπάσκετ, θα κατασκευαστεί γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο beach volley, Παιδική Χαρά και χώροι Πρασίνου.

Επιγραμματικά προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

1) Περιμετρικά του οικοπέδου δημιουργείται πεζοδρόμιο από τσιμεντοκυβόλιθους, το οποίο θα διαχωρίζεται από το χώρο του Πάρκου με μικρό τοιχίο ύψους 0,45 εκατοστών, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν καθιστικό, ενώ παράλληλα κατασκευάζεται και χώρος στάθμευσης 28 αυτοκινήτων.

2) Από την μεριά της θάλασσας και παράλληλα στο δρόμο κατασκευάζεται γήπεδο Βeach-volley, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρμόδιας Ομοσπονδίας.

3) Στο κέντρο δημιουργείται γήπεδο Μπάσκετ, με προδιαγραφές Γ.Γ. Αθλητισμού, επιστρωμένο με αθλητικό τάπητα σε δυο αποχρώσεις, πράσινο και κόκκινο, αφού διαστρωθεί πρώτα με ασφαλτοτάπητα.

4) Ανάμεσα στα δυο γήπεδα κατασκευάζεται, εκατέρωθεν, διπλή κερκίδα τριών βαθμίδων, από οπλισμένο εμφανές σκυρόδεμα που θα χρωματιστεί σε χρώμα γκρι μπλε.

5) Δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ κατασκευάζεται μια πληρέστατη Παιδική Χαρά.

6) Παράλληλά της θα δημιουργηθεί καθιστικό από τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος, ύψους 0,45μ., και παρτέρι εντός του οποίου θα γίνει φύτευση.

7) Περιμετρικά των Γηπέδων, της Παιδικής Χαράς και κατά μήκος των πλευρών του οικοπέδου δημιουργούνται διάδρομοι κυκλοφορίας πεζών.

8) Τα δένδρα που υπάρχουν εντός του οικοπέδου όχι μόνο θα διατηρηθούν αλλά θα γίνει νέα φύτευση δένδρων και θάμνων για φυσική σκίαση του χώρου.

9) Τα δύο Γήπεδα καθώς και η Παιδική Χαρά θα φωτίζονται με σώματα τύπου LED, για τις ανάγκες βραδινών αγώνων.

Ο Δήμαρχος, Στρατής Κύτελης, δήλωσε ότι «παράλληλα με τα σπουδαία έργα υποδομών και ανάπλασης, τα οποία σχεδίασε και υλοποιεί αυτή η Δημοτική Αρχή, σε όλο το Δήμο, ερχόμαστε με αυτό το έργο να ικανοποιήσουμε ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων των Μιστεγνών. Αναβαθμίζουμε με έργα τις κοινότητές μας».

O Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, επεσήμανε ότι «όλη η περιοχή αποκτά υπεραξία και δημιουργούνται τα πλέον κατάλληλα έργα για την άθληση και την ψυχαγωγία των κατοίκων και των επισκεπτών».