1

Ανακοίνωση Δ/νσης Πολιτισμού Δήμου Μυτιλήνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                             

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 3,

Ταχ. Κωδ.:81100 Μυτιλήνη

Πληροφορίες:Β. Μαυραντώνης           

Τηλεφ:2251 0 37394                                          

 email: grafiopolitismoumyt@gmail.com

Μυτιλήνη,  27/09/2022

 

Αρ. πρωτ : 32910

 

 

 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ανακοινώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους (τροποποίηση Μελέτης) η διαδικασία ανάθεσης της «Έκδοση βιβλίου για την ανάδειξη του έργου του Λέσβιου μουσικού Τίτου Ξηρέλλη»(σχετ.πρόσκλ.ενδιαφ. με αριθμ.πρωτ.32910/27-09-2022) αναβάλλεται  προσωρινά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.ΤΣΑΚΥΡΗΣ