1

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) στην πόλη της Μυτιλήνης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2021-2027

Πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία η 1η  φάση διαβούλευσης, με ανοικτή συζήτηση / ενημέρωση,  για την κατάρτιση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στην πόλη της Μυτιλήνης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2021-2027, που διοργάνωσε ο Δήμος Μυτιλήνης,  σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», στη Μυτιλήνη, την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Επιμελητηρίου Λέσβου.