1

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) στην πόλη της Μυτιλήνης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2021-2027

Πρόσκληση ανοικτής συζήτησης / ενημέρωσης για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην πόλη της Μυτιλήνης (Πέμπτη 3.8.2023)


Πες τη γνώμη σου και συνδιαμόρφωσε τη Στρατηγική του Δήμου Μυτιλήνης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

(ΒΑΑ 2021 – 2027)

Ο Δήμος Μυτιλήνης σχεδιάζει τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης-Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ) της Μυτιλήνης. Στόχος της ΟΧΕ-ΒΑΑ Μυτιλήνης είναι η επίτευξη όσον το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας ζωής για όλους τους σημερινούς κατοίκους και επισκέπτες της πόλης και τη διατήρηση της ποιότητας αυτής για τις μελλοντικές γενιές.

Για τον σχεδιασμό και τη συνδιαμόρφωση της νέας συνεχιζόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ 2021-2027, ο Δήμος Μυτιλήνης ανοίγει δημόσια τη συζήτηση και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλους τους πολίτες, να συμμετάσχουν στη Δημόσια Διαβούλευση και να διατυπώσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, συμπληρώνοντας το σχετικό ψηφιακό ερωτηματολόγιο και στο αντίστοιχο συνοδευτικό κείμενο.

Η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 02.07.2023, και τα ευρήματά της θα συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωση της Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ του Δήμου Μυτιλήνης.

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

 


Πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία η 1η  φάση διαβούλευσης, με ανοικτή συζήτηση / ενημέρωση,  για την κατάρτιση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στην πόλη της Μυτιλήνης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2021-2027, που διοργάνωσε ο Δήμος Μυτιλήνης,  σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», στη Μυτιλήνη, την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Επιμελητηρίου Λέσβου.