1

Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου από το «Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου»

Από το «Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου», γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έχουμε την διάθεση να βοηθήσουμε τους οικονομικά αδύναμους μαθητές του Δήμου Μυτιλήνης, που φοιτούν στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, με την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Ως εκ τούτου ζητάμε την εθελοντική συμμετοχή των καθηγητών,  προκειμένου να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλους τους μαθητές που δεν έχουν την δυνατότητα να φοιτήσουν σε ιδιωτικά φροντιστήρια.

Καλούμε λοιπόν όσους καθηγητές ενδιαφέρονται και θέλουν να διαθέσουν χρόνο και γνώσεις για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, να τηλεφωνούν στο τηλ: 2251027501 εσωτ. 7, στην υπεύθυνη κα. Τσουκαρέλλη Κ. εργάσιμες ώρες και ημέρες και να δηλώνουν την συμμετοχή τους, καθώς και τις ημέρες και ώρες που μπορούν να διαθέσουν για το Κοινωνικό μας Φροντιστήριο. Ενημερώνουμε επίσης τους καθηγητές ότι υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής διδασκαλίας.