1

Καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Α1102 / 2022 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών

Αναρτώνται τα ακόλουθα σχετικά, προκειμένου να ενημερωθούν οι συναλλασσόμενοι και να λάβουν οδηγίες, αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διημερών) για την πιστή τους τήρηση.

Αναλυτικά: