1

Ανακοίνωση για την έγκριση της κατά παρέκκλισης συνέχισης λειτουργίας ως καταστήματος Υ.Ε. στην οδό Χριστουγέννων 1944

Ο Δήμος Μυτιλήνης εξετάζει την έγκριση ή μη της κατά παρέκκλισης συνέχισης της λειτουργίας  Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ως «Καφέ Μπαρ» στην οδό Χριστουγέννων 1944 (οικοδομικό τετράγωνο Γ 200γ) στη Μυτιλήνη.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας για τυχόν όχληση που μπορεί να προκληθεί στο περιβάλλον, στην κυκλοφορία ή σε παρακείμενη κατοικία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση.