1

Μίσθωση χημικών τουαλετών

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει  στη  διαδικασία της  απευθείας  ανάθεσης  των υπηρεσιών με τίτλο : «Μίσθωση χημικών τουαλετών » –

Αναλυτικά 

Η πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Μελέτη