1

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων (αριθμ. πρωτ. ΔΔΥ/24590/25-7-2022)

Αναρτήθηκαν σήμερα 11/8/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δήμου Μυτιλήνης, στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 13-17, μετά από εντολή του Δημάρχου, οι πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων (αριθμ. πρωτ. ΔΔΥ/24590/25-7-2022 ανακοίνωση του Δήμου  Μυτιλήνης).