1

Έγκριση ΣΜΠΕ της πολεοδομικής μελέτης του σχεδίου «Πολεοδομική Μελέτη τμήματος των πολεοδομικών ενοτήτων «Βαρειά-Ακρωτήρι, Βίγλα και Ταξιάρχες»

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης, ως Αρχή Σχεδιασμού, σε συνέχεια του υπ΄αριθμ πρωτ. 36443/2-08-2022 (3011/03-08-2022 πρωτ. Δ.Μ.) έγγραφου της  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ Βορείου Αιγαίου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ Α.Π.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ107017/2006, δημοσιοποιεί για την ενημέρωση του κοινού την έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της  Πολεοδομικής Μελέτης του σχεδίου «Πολεοδομική Μελέτη τμήματος των πολεοδομικών ενοτήτων «Βαρειά-Ακρωτήρι, Βίγλα και Ταξιάρχες», της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, Δήμου Μυτιλήνης, του Ν. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αναλυτικά: