1

Πρόγραμμα Παροχής Υλικής Υποστήριξης – Βρεφικών Πακέτων σε Έγκυες Γυναίκες

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας ενημερώνει για την υλοποίηση του Προγράμματος «Αντιμετωπίζοντας την υπογεννητικότητα υποστήριξη των νεογέννητων – βρεφικά πακέτα (Baby Kits)», που υλοποιεί η οργάνωση «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» σε την υποστήριξη της τράπεζας EUROBANK, για την παροχή Υλικής Υποστήριξης – Βρεφικών Πακέτων σε οικογένειες με σκοπό την υποστήριξη των νεογέννητων.

Το πρόγραμμα αφορά έγκυες γυναίκες αποκλειστικά κατοίκους του Δήμου Μυτιλήνης, και οι αιτήσεις θα γίνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 5, κατά τις ώρες 09:00- 13:00 έως και την 3 Αυγούστου 2022.

Για την επιλογή των επωφελούμενων του προγράμματος συνεκτιμώνται, μέσω  μοριοδότησης, οι ακόλουθοι παράγοντες:

Κριτήρια επιλογής υποψήφιων εγκύων γυναικών:

Εισοδηματικά κριτήρια: Οικογενειακό εισόδημα για ένα άτομο από 0 έως 24.000 € συν 1.500 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, δηλαδή 2 / 25.500€, 3 / 27.000€, 4 / 28.500€, 5 / 30.000€, 6 / 31.500€.

Εφ’ όσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, η βοήθεια θα δοθεί κατά προτεραιότητα σε:

Α) Οικογένειες με περισσότερα ανήλικα τέκνα.

Β) Οικογένειες με ανάπηρα μέλη (πιστοποιημένη βαριά αναπηρία 80% και άνω).

Γ) Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα (εφόσον υπάρχει επίσημη επιμέλεια των τέκνων).

Δ) Οικογένειες με δύο άνεργους γονείς και ανήλικα τέκνα.

 

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι:

  1. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (η αίτηση χορηγείται από το Δήμο)
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου της αιτούσας
  3. Εκκαθαριστικό Φορολογικού Έτους 2021 της αιτούσας και του συζύγου (σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης)
  4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Ιατρική γνωμάτευση γυναικολόγου περί κατάστασης εγκυμοσύνης και μόνο όταν υπάρχει η αντίστοιχη συναίνεση για τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης να γίνεται ειδική αναφορά.
  6. Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας με αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ή ύδρευσης ή κινητής/σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα της αιτούσας/συζύγου ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ μαζί με λογαριασμό στο όνομα του ιδιοκτήτη. ή δήλωση στην ΑΑΔΕ με τα στοιχεία μίσθωσης της κατοικίας.
  7. Πρόσφατη ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ανεργίας από ΟΑΕΔ της αιτούσας και του συζύγου (εάν υπάρχει ανεργία)
  8. Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α για σύζυγο και ανήλικο τέκνο (μόνο για αναπηρία 80% και άνω, εφόσον υπάρχει και η αντίστοιχη συναίνεση για τα προσωπικά δεδομένα).

 

Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για το πιστοποιητικό αναπηρίας υπογράφεται από:

Α) την ΑΙΤΟΥΣΑ για το δικό της πιστοποιητικό αναπηρίας

Β) του συζύγου για το δικό του πιστοποιητικό αναπηρίας. Ειδικά για τα ανήλικα τέκνα το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ υπογράφεται από τους δύο γονείς ή τον κηδεμόνα.

Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για την ιατρική γνωμάτευση γυναικολόγου υπογράφεται από την ΑΙΤΟΥΣΑ. Σημειώνεται ότι χωρίς την ιατρική γνωμάτευση δεν δύναται να αξιολογηθεί η αίτηση για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο Τμήμα Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου στα τηλέφωνα: 22510 41122- 22510 40689.