1

Ο Δήμος Μυτιλήνης διαβουλεύεται για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, Στρατή Κύτελη, πήραν την πρωτοβουλία για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στα αστικά κέντρα και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Εφεξής, η αξιοποίηση οποιουδήποτε εθνικού ή ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την ανάπτυξη του τόπου μας προϋποθέτει την ύπαρξη αυτού του ΣΒΑΚ, το οποίο θα αποτελέσει τη «Λυδία Λίθο», δηλαδή τη βάση και το σχέδιο για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

– Την σύγχρονη πολυτροπική μετακίνηση, μέσω της προώθησης του περπατήματος, του ποδηλάτου, της δημόσιας συγκοινωνίας και των συλλογικών μορφών μετακίνησης.

– Την ενίσχυση της ταυτότητας και της προσβασιμότητας του κέντρου της πόλης και του οικισμού, εξασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων,

– Την προστασία των περιοχών κατοικίας από οχλήσεις,

– Τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

– Την αύξηση του ποσοστού χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς,

– Τη μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων,

– Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων, χωρίς διακρίσεις, με έμφαση στα ζητήματα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ),

– Την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, κλπ.) για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και την ενημέρωση των πολιτών,

– Την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων, για τα θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στην πόλη.

Γι’ αυτό, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, προσκαλεί:

α) Στις 25 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, όλους τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες του Δήμου Μυτιλήνης (προέδρους Κοινοτήτων, Αντιδημάρχους) και

β) Στις 27 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 11:00 όλους τους φορείς (δημόσιους, κοινωνικούς, οικονομικούς) και κάθε δημότη, για να σχεδιάσουμε όλοι μαζί το μέλλον της κινητικότητας του Δήμου μας.

Οι παραπάνω δημόσιες διαβουλεύσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου. Ειδική πρόσκληση έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις φορέων και αυτοδιοικητικών.

Σε περίπτωση αδυναμίας για φυσική παρουσία, όποιος επιθυμεί μπορεί να δηλώσει, μέχρι την Παρασκευή 22.7.2022 στο kalafatis17@gmail.com, το email του, για την ηλεκτρονική συμμετοχή του.