1

Επαναληπτική δημοπρασία για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού-παραλίας κοινότητας Παμφίλων

 Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει  δημόσιο, φανερό προφορικό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού –παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Μυτιλήνης,

Η επαναληπτική δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στην έδρα του Δημοτικού Καταστήματος Μυτιλήνης, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13 – 17 (2 ος όροφος),
στις 27 Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 έως 09:30, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών (ορισθείσα με την αριθ. 14/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και
όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 186/28-01-2022 Απόφαση Δημάρχου). Η δημοπρασία μπορεί να συνεχισθεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Η Διακήρυξη