1

Ο Δήμος Μυτιλήνης αναβαθμίζει και αυτοματοποιεί τον οδοφωτισμό του με ιδιωτικούς πόρους (ΣΔΙΤ)

Σήμερα, 14/7/2022, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, συνυπέγραψε με την ανάδοχη (μετά από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό) «Κοινοπραξία ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – EUSIF Οδοφωτισμοί Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ΚΞ GLOΒEUSIF» την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Μυτιλήνης».

Η χρηματοδότηση αυτής της επένδυσης γίνεται με τη μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, (δηλαδή με τη συνεργασία του Ιδιωτικού Τομέα και Δήμου) ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Το έργο δηλαδή θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο τον ανάδοχο, ο οποίος μέσα σε έξι (6) μήνες θα αντικαταστήσει σε όλους τους δημοτικούς δρόμους του Δήμου μας όλα τα φωτιστικά σώματα συμβατικής τεχνολογίας με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED. Η αποπληρωμή της επένδυσής του θα συντελεστεί μέσω των Ανταποδοτικών Τελών με τιμές 2020 από το Δήμο, καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου των 12 ετών, χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση των δημοτών. Ο Δήμος όχι μόνο δεν θα δαπανήσει ούτε ένα Ευρώ αλλά απεναντίας θα λαμβάνει το 20% του συνόλου των ανταποδοτικών τελών, γιατί ο Ανάδοχος, για να αποσβέσει την επένδυσή του θα εξασφαλίσει, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, 70-75% εξοικονόμηση της ενέργειας.

Τα οφέλη του Δημότη είναι:

  1. Τα φωτιστικά LED εκπέμπουν πιο δυνατό και καθαρό φως.
  2. Κάθε βλάβη- πρόβλημα στον οδοφωτισμό αποκαθίσταται από τον ανάδοχο σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 72 ωρών, αφού το συμφωνητικό-σύμβαση περιλαμβάνει 12ετή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα φωτιστικά, με τη βοήθεια του συστήματος της τηλεδιαχείρισης που εγκαθίσταται.
  3. Απελευθερώνονται ανθρώπινοι πόροι (ηλεκτρολόγοι) αλλά και μεγάλοι οικονομικοί πόροι για την κάλυψη άλλων αναγκών. Ο Δήμος δεν θα συντηρεί τα φωτιστικά, δεν θα διατηρεί καλαθοφόρο όχημα για τις ανάγκες οδοφωτισμού και δεν θα προβαίνει στην αγορά αναλώσιμων (φωτιστικών, λαμπών , κ.ά.).
  4. Με τη χρήση σύγχρονων φωτιστικών LED, που είναι έτοιμα να δεχτούν εφαρμογές έξυπνης πόλης, ο Δήμος μας ετοιμάζει το πρόγραμμα να προσφέρει τον Έλεγχο Στάθμευσης, τη διαχείριση Απορριμμάτων, τη διαχείριση Στάσης λεωφορείων και άλλα.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης δήλωσε ότι «με αυτό το έργο που ήταν εξαρχής βούλησή μου θα επιτευχθεί η επιζητούμενη επί δεκαετίες εύρυθμη και οικονομική λειτουργία του οδικού μας φωτισμού».

Επίσης, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, επεσήμανε ότι «είναι ένα πρωτοποριακό έργο στο νησί μας που έρχεται να λύσει το πρόβλημα του οδοφωτισμού με τον αμεσότερο τρόπο και το λιγότερο κόστος, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση της ενέργειας και στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Χαίρομαι που οι προτάσεις και οι προσπάθειες μας για να φθάσουμε στο σημείο της σύμβασης απέδωσαν και βρήκαν σύμφωνους σχεδόν όλους τους συναδέλφους μου, Δημοτικούς Συμβούλους».