1

Επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει δημόσιο, φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό, επαναληπτικό διαγωνισμό για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας,  που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Μυτιλήνης.

Η επαναληπτική  δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στην έδρα του Δημοτικού Καταστήματος Μυτιλήνης, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13 – 17 (2ος όροφος), την Τετάρτη 29  Ιουνίου 2022 και ώρα από 10:00 έως 11:00 , μισή ώρα για κάθε ένα τμήμα με τη σειρά που ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών  ((ορισθείσα με την αριθ. 14/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 186/28-01-2022 Απόφαση Δημάρχου). Η δημοπρασία μπορεί να συνεχισθεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Αναλυτικά η διακήρυξη.