1

Εκπονήθηκε το οριστικό Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Μυτιλήνης

Η μελετητική ομάδα «Π. ΒΟΥΛΕΛΛΗΣ» που εκπόνησε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο), στο Δήμο Μυτιλήνης, παρέδωσε στον Δήμαρχο, Στρατή Κύτελη, το συγκεκριμένο οριστικό Σχέδιο. Η δαπάνη (59.520 €) αυτής της μελέτης καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, όπου η προώθηση της ηλεκτροκίνησης βρίσκεται σε περίοπτη θέση για τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας μας στην Κλιματική Ουδετερότητα, έως το 2050, ο Δήμος μας ανταποκρίθηκε άμεσα και έγκαιρα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, στην επικράτεια του Δήμου μας χωροθετήθηκε μετά από ευρύτατη διαβούλευση και έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, επαρκής αριθμός δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης, αλλά και θέσεων στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα. Όπως επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Στρατής Τζιμής, για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. υπήρξε άριστη συνεργασία των Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Τεχνικής, υπό την καθοδήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων, μηχανικών, Δέσποινας Μακρή, (Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου) και της Ζωής Ανατολίτη, (Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), με τη μελετητική ομάδα.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται 49 σημεία-χώροι στάσης-στάθμευσης, όπου θα τοποθετηθούν 64 φορτιστές. Οι θέσεις φόρτισης οχημάτων στα παραπάνω σημεία θα είναι 147 (για ΙΧ 78, για ΑΜΕΑ 13, για ΤΑΧΙ 12, για οχήματα μικροκινητικότητας 40, για οχήματα Φορτοεκφόρτωσης 2 και Τουριστικά Λεωφορεία 2). Μετά την προμήθεια και την εγκατάσταση αυτών των φορτιστών, ο Δήμος θα εκδώσει αναλυτικό Φυλλάδιο για την ενημέρωση των δημοτών.

Επίσης, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια:

(α) Δέκα (10) ηλεκτρικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου

(β) Επτά (7) ηλεκτρικών φορτιστών και

(γ) εργασιών ΟΚΩ για τη σύνδεσή τους,

συνολικής αξίας 1.785.920 €, δαπάνη που θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται ενδεικτικά οι θέσεις φόρτισης των ΙΧ.