1

Επίσκεψη του Δημάρχου Μυτιλήνης στο νέο δρόμο που κατασκευάστηκε στον Αφάλωνα

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατή Τζιμή, επισκέφθηκαν το έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, στον Αφάλωνα. Με το έργο αυτό έγινε πράξη ένα πάγιο αίτημα του χωριού, γιατί κυριολεκτικά δίνεται η δυνατότητα απρόσκοπτης και ασφαλούς εξόδου των οχημάτων από τον οικισμό και επιτυγχάνεται η σύνδεσή του με τον Περιφερειακό.

Συγκεκριμένα, ανακατασκευάστηκε ένα τοιχίο αντιστήριξης 150 μέτρων, και επισκευάστηκε το οδόστρωμα, σύμφωνα με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές.

Βέβαια, όλοι οι παρόδιοι ενυπόγραφα δήλωσαν πρόθυμα την παραχώρηση μέρους των οικοπέδων τους για την κατασκευή αυτού του δρόμου, το οποίο θα δώσει περαιτέρω προσβασιμότητα στον οικισμό του Αφάλωνα και θα συμβάλει, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα έργα που δρομολόγησε η Δημοτική Αρχή, στην ανάπτυξη αυτού του χωριού. Το ιδιόμορφο ανάγλυφο και το επικλινές του λόφου, όπου είναι κτισμένο το χωριό, δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κίνηση των οχημάτων εντός του οικισμού.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Κώστας Κουρογένης, στη συνάντηση αυτή, δήλωσε ότι «η Δημοτική Αρχή Κύτελη ενέκυψε με περίσσεια επιμέλεια στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του χωριού μας, το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο. Όπως ενημερώθηκα από τον συγχωριανό μας και αρωγό σε κάθε προσπάθειά μας Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατή Τζιμή, εντός του επόμενου διμήνου, θα έχουμε την έναρξη των εργασιών στα ήδη δημοπρατηθέντα έργα, των Παιδικών Χαρών και του Γηπέδου, ενώ αναμένεται η δημοπράτηση της ανακατασκευής του Parking» (όλα αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής).