1

Υπηρεσίες  καθαρισμού των γραφείων  του Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρόκειται προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για υπηρεσίες  καθαρισμού των γραφείων του Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Μυτιλήνης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, μέχρι τις 10:00 π.μ., την Τρίτη 29.03.2022,  με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Αναλυτικά: